نویسنده = نجف‌آبادی، مهتاب
تعداد مقالات: 1
1. واریاسیون نادر در موقعیت طناب داخلی شبکۀ بازویی: گزارش یک مورد

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 492-487

وحید بیاتی؛ زینب قنواتی؛ الهام یونسی؛ مهتاب نجف‌آبادی