نویسنده = منصوری، اسرافیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر عصارۀ آبی برگ کرفس بر پارامترهای خونی و سطح تستوسترون سرم در موش صحرایی نر

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 430-436

آمنه حردانی؛ اسرافیل منصوری؛ اشرف زرگر؛ محمدرضا افضل زاده