نویسنده = درخشنده، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. نارسایی دریچه کامی-حلقی نشانه مشکوک به میوپاتی مادرزادی: گزارش موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397

10.22118/jsmj.2019.81988

علیرضا آغاز؛ احسان همتی؛ فاطمه درخشنده؛ بیژن شفیعی


2. نارسایی دریچه کامی- حلقی نشانه مشکوک به میوپاتی مادرزادی

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 591-598

10.22118/jsmj.2017.54426

علیرضا آغاز؛ فاطمه درخشنده؛ احسان همتی؛ بیژن شفیعی