نویسنده = صالح پور، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. تعیین ارتباط بین موقعیت های اضطراب زای ویژه گفتاری و شدت لکنت در افراد12 تا 35 سال دارای لکنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397

10.22118/jsmj.2019.81983

بیژن شفیعی؛ علیرضا صالح پور؛ شهاب حسینی