نویسنده = ابراهیمی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. افزایش بیان مسیرهای پیام رسانی Notch و Wnt در سلوهای شبه بنیادی رده سلولی ملانومای متاستاتیک (A375)

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 643-652

10.22118/jsmj.2018.57956

مریم مهدی پور؛ فائزه کیقبادی؛ جواد فیروزی؛ پردیس خسروانی؛ مرضیه ابراهیمی