نویسنده = جلی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دقت ام.آر.آی در تشخیص ندول‌های منفرد ریوی

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 47-54

رضا جلی؛ مهسا محمدیان؛ پریسا پیشداد؛ مهسا اخوان