نویسنده = همتی گرکانی، ساحل
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀاثر سیتالوپرام و ونلافاکسین در درمان افسردگی آتیپیک

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 95-103

ساحل همتی گرکانی؛ علی ناظری آستانه؛ حمیدرضا حکمت