نویسنده = نیلوفر رسایی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ شاخص‌های تن‌‌سنجی و عوامل شیوۀ زندگی بین دانشجویان سالم و مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 217-227

سیما جعفری‌راد؛ نیلوفر رسایی؛ فروغ دارابی