نویسنده = مهمدی کرتلایی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی نسبت به درمان صدمات ناشی از ضربه به دندان‌ها در کودکان شهر اهواز سال 94-1393

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 371-382

لیلا بصیر؛ محسن شایسته؛ مهسا عطیه حیدری؛ زهرا ایمانی؛ مریم مهمدی کرتلایی