نویسنده = نیسی، عبدالکاظم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان رعایت بهداشت دست توسط کارکنان بخش‌های ICU بیمارستان گلستان اهواز در سال 1392

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 355-362

معصومه آلبوغبیش؛ عبدالکاظم نیسی؛ هاجر بروایه


2. بررسی فراوانی خون قابل مشاهده و مخفی روی وسایل بیهوشی و مانیتورینگ در اتاق عمل‎های بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 489-497

معصومه آلبوغبیش؛ عبدالکاظم نیسی؛ فخرالسادات میرحسینی؛ مجتبی عیسایی؛ سعید جلیلیان