نویسنده = فتاحی اصل، جعفر
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی میزان عبوردهی و فاکتور حفاظتی پرتو پنج نمونه الیاف پارچه‌ای مختلف در برابر پرتوهای فرابنفش

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 41-51

عبدالحسین بیگدلی؛ محمد اسکندری؛ جعفر فتاحی اصل


2. تعیین نقطة مؤثر اندازه‌گیری در اتاقک یونیزاسیون استوانه‌ای برای پرتوهای الکترونی با انرژی‌های مختلف

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 169-176

محمدعلی بهروز؛ محمدجواد طهماسبی بیرگانی؛ حجت‌الله شهبازیان؛ سهیلا بهاری فرد؛ جعفر فتاحی اصل