نویسنده = طبائیان، سیده راضیه طبائیان
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بر سرزندگی، لذت و سازگاری زنان مبتلا به دیابت

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 581-590

زهرا رضایی؛ مریم اسماعیلی؛ سیده راضیه طبائیان طبائیان