نویسنده = شاکریان، سعید
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر مکمل یاری ویتامین E و اسید چرب امگا-3 بر استرس اکسیداتیو همراه با یک جلسه تمرین تناوبی با شدت بالا در پسران فعال

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 413-423

10.22118/jsmj.2020.223811.2033

سعید شاکریان؛ محمد اسفندیاری؛ مسعود نیکبخت؛ رضا فاطمی طباطبائی


2. مقایسۀ شدت‌های مختلف یک جلسه فعالیت ترکیبی )هوازی و مقاومتی( بر میزان پروتئین واکنشی فاز حاد مردان فعال

دوره 13، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 617-626

اسماعیل عظیمیان؛ روح‌اله رنجبر؛ سعید شاکریان؛ عبدالحمید حبیبی


3. تأثیر تمرینات قدرتی بر برخی شاخص‌های آنتروپومتریک و پروفایل لیپیدی پلاسما در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز

دوره 13، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 709-720

اکبر قلاوند؛ سعید شاکریان؛ مهرنوش ذاکرکیش؛ حاجیه شهبازیان؛ اکرم منظم نژاد


4. تاثیر کوتاه مدت مکمل یاری زنجبیل بر hs-CRP و کراتین کیناز سرم در پاسخ به فعالیت برونگرا وامانده‌ساز دختران دارای اضافه وزن

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 451-550

حلیمه وحدت پور؛ سعید شاکریان؛ علی اکبر علیزاده؛ سید رضا فاطمی طباطبایی