نویسنده = ماه مریخ
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقایسه ای دو طرح تراش شولدرو چمفربر استحکام شکست کراون های فلدسپاتیک ساخته شده با CAD-CAM

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 483-491

فرامرز زکوی؛ الهام قناطیر؛ رقیه قاسمی؛ ماه مریخ


2. مقایسه ی دو طرح تراش شولدرو چمفربر تطابق مارجینی کراون های فلدسپاتیک ساخته شده با CAD-CAM

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 81-89

فرامرز زکوی؛ نجمه زرنقاش؛ ماه مریخ؛ رقیه قاسمی