نویسنده = زرنقاش، نجمه
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه ی دو طرح تراش شولدرو چمفربر تطابق مارجینی کراون های فلدسپاتیک ساخته شده با CAD-CAM

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 81-89

10.22118/jsmj.2017.46283

فرامرز زکوی؛ نجمه زرنقاش؛ ماه مریخ؛ رقیه قاسمی


2. مقایسۀ لابراتواری میزان میکرولیکیج یک نوع کامپوزیت زیرساخت، در دو روش مختلف قراردهی

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 394-401

فرامرز زکوی؛ حسین تیموری؛ نجمه زرنقاش؛ نعمت اله فرخنده عقیده