نویسنده = امیری، سودابه
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط عادات غذایی و شاخص توده بدنی با پوسیدگی دندان درکودکان 6-4 ساله مهدکودک های شهر اهواز

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 91-102

10.22118/jsmj.2017.46281

سودابه امیری؛ مسعود ویسی؛ مرتضی سالکی؛ محبوبه رحمانی؛ محمد حسین حقیقی زاده