نویسنده = نظریان، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. بیان نوترکیب انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس تیپ B به عنوان کاندیدای واکسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397

10.22118/jsmj.2019.81978

سید امیر حسینی؛ فیروز ابراهیمی؛ شهرام نظریان