نویسنده = ابراهیمی، فیروز
تعداد مقالات: 2
1. بیان نوترکیب انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس تیپ B به عنوان کاندیدای واکسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397

10.22118/jsmj.2019.81978

سید امیر حسینی؛ فیروز ابراهیمی؛ شهرام نظریان


2. بیان نوترکیب انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس تیپ B به عنوان کاندیدای واکسن

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 653-664

10.22118/jsmj.2018.57807

سید امیر حسینی؛ فیروز ابراهیمی؛ شهرام نظریان؛ محمود حمیدی