نویسنده = ایرج نظری
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه نتایج حاصل از دیلاتاسیون وریدی بوسیله ی بالون، قبل از آناستوموز، با روش معمول جهت تعبیه ی فیستول شریانی – وریدی در بیماران نارسایی کلیوی مزمن

دوره 18، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 171-178

ایرج نظری؛ آرمین محمدی؛ سید مسعود موسوی؛ خلیل کاظم نیا؛ سید محمد صالحی بهبهانی


3. مقایسه نتایج تعبیه زودهنگام فیستول شریانی وریدی با تعبیه دیرهنگام آن در دو گروه از بیماران مرحله انتهایی نارسائی کلیوی

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 563-572

ایرج نظری؛ سید سیف الله بلادی موسوی؛ حسین مینایی ترک؛ عادل منصوری