نویسنده = صادقی، مسعود صادقی
تعداد مقالات: 1
1. نقش واسطه‌ای شناخت ناکارآمد بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و وسواس فکری-عملی

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 717-731

علیرضا مخبر دزفولی؛ فاطمه رضایی؛ مسعود صادقی صادقی