نویسنده = مردانیان قهفرخی، مجید
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه‌ی تاثیر یک دوره تمرین منتخب مقاومتی در دو شدت متفاوت بر برخی شاخص‌های متابولیکی در دختران جوان فعال

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 115-130

10.22118/jsmj.2018.66484

مهسا پرسش؛ عبدالحمید حبیبی؛ سعید احمدی براتی؛ مجید مردانیان قهفرخی


2. تاثیر فعالیت هوازی حاد به دنبال مصرف چهار نوع رژیم غذایی متفاوت بر سطح سرمی آیریزین در مردان دارای اضافه وزن

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 707-716

مجید مردانیان قهفرخی؛ عبدالحمید حبیبی حبیبی؛ مجید محمد شاهی