تعداد مقالات: 539
527. اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس(MBSR) بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز و HIV

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 653-636

نجمه حمید؛ حمید بچاری؛ یوسفعلی عطاری


528. بررسی سطح سلنیوم خون در بیماران همودیالیزی شهرکرد

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 49-58

تینا جعفری؛ عباسعلی سلیمیان؛ عزیزاله فلاح


529. مقایسه نفروستومی از طریق پوست و همودیالیز در بیماران مبتلا به اوروپاتی انسدادی.

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 607-619

سیاوش کرد؛ حیات ممبینی؛ دینیار خزاعلی؛ سعید حسام


530. ارزیابی ابعاد فضاهای هوایی فوقانی در افراد با کلاس های اسکلتال و الگوهای رشد عمودی متفاوت در دانشکده دندانپزشکی اهواز سال 1397

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 41-47

نگار حلاجی دزفولی؛ مهشید رضوی؛ سعید جوانمرد؛ سعید شیرافکن


531. بررسی و مقایسه ریزنشت پلاگ اپیکالی سمان CEM در سه محیط مختلف

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 573-581

فاطمه آیت اللهی؛ فاطمه زارع بیدکی


532. ارزیابی علل همسرآزاری در مراجعین به سازمان پزشکی قانونی خوزستان بین سال های 1395 - 1396

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 59-69

راهله کردی؛ فرخنده جمشیدی؛ فریبا لیمویی؛ سید فرزاد حسینی بهبهانی


534. تفاوت های توانایی تئوری ذهن پایه در کودکان پیش دبستانی دارای لکنت

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 31-39

علی دهقان؛ محمد صالحی


535. بررسی خاصیت تجمع‌پذیری و ضد اتصالی سویه‌های منتخب پروبیوتیکی و نانو ذرات سلنیوم با گونه‌های بالینی و استاندارد پاتوژن‌های شاخص

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 583-595

صادق چراغی سرای؛ علی حسین خانی؛ اکبر تقی ‌زاده؛ حمید محمدزاده


537. تاثیر آموزش بر کاهش خطاهای مصرف انسولین قلمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 677-691

نیلوفر قدرتی؛ لیلا کوتی؛ کاوه اسلامی؛ حاجیه شهبازیان؛ سید محمود لطیفی؛ صدیقه نوح جاه


538. ارزیابی ویژگیهای روانسنجی آزمون رشد حرکتی درشت-نسخه سوم درکودکان کم‌توان ذهنی هفت تا 10 سال شهر تهران

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 81-93

سید هاشم حسینی؛ محمود شیخ؛ فضل الله باقرزاده؛ داود حومینیان شریف آبادی


539. بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی نانوامولسیون روغن دانه آلبالو روی سلول سرطانی A549 و نرمال HUVEC

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 71-79

مسعود همایونی تبریزی؛ عطیه دارچینی مراغه؛ احسان کریمی